Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | I | K | M | N | P | R | S | T
Number of items: 25.

A

Apostolov, Pavlin (2012) External Fixation of Pelvic Fractures // Външна фиксация при тазови фрактури. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

B

Barnev, Martin (2012) Treatment of Achilles tendon ruptures with modified percutaneous suture // Лечение на руптури на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Boneva-Borisova, Nadezhda (2012) Exploring the expression of fatty acid binding proteins in the context of neurogenesis in primates // Изследване експресията на свързващите мастни киселини протеини в условията на неврогенеза при примати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dancheva, Zhivka (2012) Metabolic Radiopharmaceutical Therapy with 89-Sr (Metastron) for Metastatic Bone Pain // Метаболитна радиофармацевтична терапия със 89-Sr (Metastron) при болезнени костни метастази. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova, Diana (2012) Experience of Fear of Childbirth and Prenatal Preparation // Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Evtimov, Nikolay (2012) Systemic inflammatory response in laparoscopic and classical radical prostatectomy of prostate cancer, surgical and functional comparison // Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатаната жлеза, хирургично и функционално сравнение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Mila (2012) A model for performance analysis of the hospital activities with regard to optimization of its management // Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управление. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Iotova, Violeta (2012) TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanov, Georgi (2012) Modern approach to the diagnosis and surgical treatment of hepatic hydatid disease in children and adults // Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kirov, Philip (2012) Prognostic Value of Sleep Structure in Acute Stroke // Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kolev, Yanko (2012) Use of Diptera in Forensic Entomology to Determine the Elapsed ‘Time Since Death’ in Bulgaria // Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kornovski, Yavor (2012) Surgical treatment of invasive cervical cancer- place, importance and contemporary aspects // Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка-място, значение и съвременни аспекти. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2012, Health Care (2012) Resumes Of Diploma Theses 2012 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University of Varna.

Manandhar, Amar Kumar (2012) Identification of Muscarinic Receptor Subtypes in the Mucosa of the Bladder and Investigation of its Influence on the Detrusor Contractility In Vitro /// Идентификация на субтиповете мускаринови рецептори в мехурната лигавица и проучване на влиянието на уротела върху детрузорния контрактилитет in vitro. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Mladenova, Maya Danovska (2012) PRO/ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD IN PATIENTS WITH ACUTE INTRACEREBRAL HEMORRHAGE - POSSIBLE CORRELATION WITH THE NEUROLOGICAL DEFICIT AND CLINICAL OUTCOME // Про/антиоксидантен статус на кръвта на болни с остър паренхимен мозъчен кръвоизлив - възможна връзка с неврологичния дефицит и клиничен изход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Natsov, Ivo (2012) Clinical, Epidemiological, Psychometric and Economic Research of Patients with Multiple Somatoform Syndrome in General Medical Practice // Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedeva, Teodora (2012) Perioperative Delirium in the Orthopaedic and Traumatologic Patients // Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Negrev, Negrin (2012) Thyroid hormonal axis as a significant regulator of haemostasis // Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrova, Galina (2012) Strategic choice model for integrated health care in the Republic of Bulgaria's accession to the European Union // Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грижи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

R

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Shishkov, Rinaldo (2012) Some Pathogenetic Aspects of Paranoid Schizophrenia // Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофрения. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stancheva - Stoyanova, Mona (2012) Persistent organic pollutants and heavy metals in Black Sea fish species // Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tarpomanova, Tsvetelina (2012) Development of the system for treatment of dependencies - building and management of a network of structures in Varna Municipality // Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tonev, Anton (2012) Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Oct 15 18:40:24 2019 EEST.