Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | I | K | M | N | P | R | S | T
Number of items: 24.

A

Apostolov, Pavlin (2012) External Fixation of Pelvic Fractures // Външна фиксация при тазови фрактури. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

B

Barnev, Martin (2012) Treatment of Achilles tendon ruptures with modified percutaneous suture // Лечение на руптури на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Boneva-Borisova, Nadezhda (2012) Exploring the expression of fatty acid binding proteins in the context of neurogenesis in primates // Изследване експресията на свързващите мастни киселини протеини в условията на неврогенеза при примати. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

D

Dancheva, Zhivka (2012) Metabolic Radiopharmaceutical Therapy with 89-Sr (Metastron) for Metastatic Bone Pain // Метаболитна радиофармацевтична терапия със 89-Sr (Metastron) при болезнени костни метастази. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Dimitrova, Diana (2012) Experience of Fear of Childbirth and Prenatal Preparation // Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

E

Evtimov, Nikolay (2012) Systemic inflammatory response in laparoscopic and classical radical prostatectomy of prostate cancer, surgical and functional comparison // Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатаната жлеза, хирургично и функционално сравнение. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

G

Georgieva, Mila (2012) A model for performance analysis of the hospital activities with regard to optimization of its management // Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управление. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

I

Iotova, Violeta (2012) TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Ivanov, Georgi (2012) Modern approach to the diagnosis and surgical treatment of hepatic hydatid disease in children and adults // Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

K

Kirov, Philip (2012) Prognostic Value of Sleep Structure in Acute Stroke // Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kolev, Yanko (2012) Use of Diptera in Forensic Entomology to Determine the Elapsed ‘Time Since Death’ in Bulgaria // Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kornovski, Yavor (2012) Surgical treatment of invasive cervical cancer- place, importance and contemporary aspects // Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка-място, значение и съвременни аспекти. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

M

Management 2012, Health Care (2012) Resumes Of Diploma Theses 2012 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Mladenova, Maya Danovska (2012) PRO/ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD IN PATIENTS WITH ACUTE INTRACEREBRAL HEMORRHAGE - POSSIBLE CORRELATION WITH THE NEUROLOGICAL DEFICIT AND CLINICAL OUTCOME // Про/антиоксидантен статус на кръвта на болни с остър паренхимен мозъчен кръвоизлив - възможна връзка с неврологичния дефицит и клиничен изход. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

N

Natsov, Ivo (2012) Clinical, Epidemiological, Psychometric and Economic Research of Patients with Multiple Somatoform Syndrome in General Medical Practice // Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформен синдром в общата практика. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Nedeva, Teodora (2012) Perioperative Delirium in the Orthopaedic and Traumatologic Patients // Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Negrev, Negrin (2012) Thyroid hormonal axis as a significant regulator of haemostasis // Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

P

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Petrova, Galina (2012) Strategic choice model for integrated health care in the Republic of Bulgaria's accession to the European Union // Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грижи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

R

Ruseva - Kancheva, Boriana (2012) Selenium and Functional State of the Vessel Wall under Normo- and Hypertension - Experimental Research // Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

S

Shishkov, Rinaldo (2012) Some Pathogenetic Aspects of Paranoid Schizophrenia // Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофрения. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Stancheva - Stoyanova, Mona (2012) Persistent organic pollutants and heavy metals in Black Sea fish species // Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

T

Tarpomanova, Tsvetelina (2012) Development of the system for treatment of dependencies - building and management of a network of structures in Varna Municipality // Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варна. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Tonev, Anton (2012) Complex approach for finding, staging and endoscopic radical treatment of rectal adenoma and adenocarcinoma //Комплексен подход за откриване, стадиране и едноскопско радикално лечение на ректални аденоми и аденокарциноми. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Tue Nov 21 19:18:34 2017 EET.