Items where Subject is "R Medicine > RZ Other systems of medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 15.

Thesis

Balev, Boyan (1998) Diagnostic Possibilities of Imaging Methods in Skeletal Dysplasias /// Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dobreva, Diana (2015) FATSOLUBLE VITAMINS IN BLACK SEA AND FRESHWATER FISH//МАСТНОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ В ЧЕРНОМОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РИБИ. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Emiliya (2016) Provision of Medical - Laboratory Services in the General Medical Practice /// Осигуреност с медико - лабораторни услуги в общата медицинска практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Liliya (2000) Seroepidemiologic, Laboratory and Diagnostic Studies on the Spread of Some Human Herpesvirus Infections in Northeast Bulgaria /// Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението на някои човешки херпесни вирусни инфекции в Севеоизточна България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (1993) Nuclear Medical Methods in the Complex Diagnosis of Certain Salivary Gland Diseases /// Възможности за нуклеарно-медицински методи в комплексната диагностика на някои заболявания на слюнчените жлези. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Klisarova, Anelia (2003) Perfusion Brain Scintigraphy in Central Nervous System Disorders /// Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Komsiiska, Detelina (2017) The Role of Oxidative Stress in the Development of Depressive and Anxiety Disorders after Stroke /// Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krustev, Stefan (2011) Effect of the Myelin Sheath Aqueous Layers on the Membrane Properties of Simulated Demyelinating Neuropathies (Case Studies) /// Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Lodozova, Neli (2014) Extended-spectrum beta-lactamase-producing microorganisms as causes of urinary tract infections in ambulatory and hospitalized patients in childhood - characteristics and epidemiology. // Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти – характеристика и епидемиология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nazifova-Tasinova, Neshe (2015) Identification of Biomarkers for Evaluation of Phenotypic Flexibility with Application in Nutritional Studies /// Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nedeva, Teodora (2012) Perioperative Delirium in the Orthopaedic and Traumatologic Patients // Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Elisaveta (2016) Evaluation and Validation of Screening for Eating Disorders /// Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pavlova, Kalina Stoyanova (2017) Epidemiological Studies and Analysis of Risk Factors in the Distribution of Intestinal Parasitoses with Person-to Person Transmission in Varna District /// Епидемиологични проучвания и анализ на рискови фактори за разпространението на контактните паразитози във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Petar (2011) Attention Deficit Hyperkinetic Disorder in Children /// Изследване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Radanova, Maria (2011) Study of the molecular effects of inhibition of C1q in patients with Lupus Nephritis // Проучване на молекулни ефекти от инхибирането на C1q при болни с лупусен нефрит. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Mon Feb 19 19:15:09 2018 EET.