Items where Subject is "R Medicine > RJ Pediatrics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 14.

Thesis

Angelova, Lyudmila (1994) Genetic-Diagnostic Study of School- Age Children with Mental Disabilities /// Генетико-диагностично проучване при лица с умствено изоставане в училищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Miglena (1996) Clinical, Endoscopic, Morphological and Functional Changes in Some Diseases of the Upper Gastrointestinal Tract in Children and Adolescents /// Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hachmeriyan, Mari (2017) Maternal Biochemical Screening as a Method for Prenatal Genetic Prophylaxis /// Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iotova, Violeta (2002) Effect of Low Birth Weight and Height on Postnatal Growth and Some Markers of Increased Cardiovascular and Metabolic Risk in Adolescents /// Ефект на ниското тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Iotova, Violeta (2012) TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Kaleva, Valeriya (2004) Febrile Neutropenia and Infectious Complications in Children with Cancer /// Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Lateva, Mina (2015) Adiponectin and Some Other Metabolic Risk Markers and Their Relation to Abdominal Obesity in Preschool Children // Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Petrov, Petar (2018) 10 Years Prospective Follow-Up of Children with ADHD in Varna Region /// 10-годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието в област Варна. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pomakova, Antoniya (2018) Influence of Some Homeopathic Remedies as a Factor in the Risk Assessment System for the Development of Carious Processes /// Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Rasheva, Niya (2018) Potentialities of the Multichannel Intraluminal pH-metry with Impedance in Diagnostics and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease in Infant Age /// Възможностите на мултиканалната интралуменна рН-метрия с импеданс при диагностика и лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Shivachev, Petar (2014) Critical Congenital Heart Disease in Northeastern Bulgaria – Analysis of Results /// Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoeva, Tatyana (2017) Clinical and Functional Characteristics, Non-Invasive Markers of Airway Inflammation and Control in Children with Asthma //// Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsonkova, Eva (2016) A contemporary model of presentation and evaluation of nephrolithiasis in children /// Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Zheleva, Eleonora (2017) Ultrasound-Guided Central Venous Line Cannulation in Children Receiving Intensive Treatment /// Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Tue Jan 15 13:29:10 2019 EET.