Items where Subject is "R Medicine > RE Ophthalmology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 14.

Thesis

Boyadzhiev, Dobrin (2017) UV Protection Habits and an Innovative Concept for Early Detection and Tracking of Anterior Eye Segment Tangible Damages /// Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Dimitrova-Grozeva, Elena (2016) Retinopathy of Prematurity (ROP) - Regional and National Characteristics and Modern Approach for Problem Solving /// Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Grupcheva, Christina (2009) Contact Lenses as Optical and Protective Element of the Front Ocular Surface. Issues and Future of Contactology in Bulgaria, the Balkans and Europe // Контактните лещи — оптичен и протективен елемент на предната очна повърхност. Контактологията в България, на Балканите и в Европа — проблеми и перспективи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Hristova, Elitsa (2016) Microstructural Macular Changes in Patients with Socially Significant Retinal Diseases /// Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Lyubenova, Vessela (2014) Comparative Analysis of Topographic and Microstructural Methodologies for Assessment of Cornea in Norm and Pathology // Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Manolova, Yana (2016) Amniotic Membrane Transplantation - Logistics, Surgical Techniques and Microstructural Analysis of Results /// Трансплантация на амниотична мембрана – логистика, хирургически техники и микроструктурен анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Marin (2018) Characteristics of the UV Load to the Anterior Eye Segment – A New UV Dosimetry Method /// Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент – нов метод за UV дозиметрия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Teodora (2015) Microstructural Analysis of Pathological Structures in Cornea // Микроструктурен анализ на патологични структури в роговицата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Nencheva, Binna (2014) Blindness and low vision in Eastern Bulgaria – a modern approach /// Слепота и слабо зрение в източна България – съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peeva, Svilena (2017) Morphometric Microstructural Analysis of Cornea within the Norm in and in Somatic and Genetic Diseases //// Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при соматични и генетични заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Toshev, Ruslan (2014) Significance of Glaucoma Worldwide and in Bulgaria, Screening Possibilities, Early Detection and Analysis of Microstructural Changes /// Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Yordanov, Yordan (2018) Quality of Life in Patients with Primary Glaucoma, Assessment and Follow-up Methods /// Качество на живот при пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Zlatarova, Zornitsa (2017) Reconstructive Eyelid Surgery for Eyelid Malposition and After Tumour Excision /// Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Fri Nov 16 11:51:38 2018 EET.