Items where Subject is "R Medicine > RE Ophthalmology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | G | H | L | M | N | P | T | Y | Z
Number of items at this level: 14.

B

Boyadzhiev, Dobrin (2017) UV Protection Habits and an Innovative Concept for Early Detection and Tracking of Anterior Eye Segment Tangible Damages /// Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova-Grozeva, Elena (2016) Retinopathy of Prematurity (ROP) - Regional and National Characteristics and Modern Approach for Problem Solving /// Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Grupcheva, Christina (2009) Contact Lenses as Optical and Protective Element of the Front Ocular Surface. Issues and Future of Contactology in Bulgaria, the Balkans and Europe // Контактните лещи — оптичен и протективен елемент на предната очна повърхност. Контактологията в България, на Балканите и в Европа — проблеми и перспективи. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

H

Hristova, Elitsa (2016) Microstructural Macular Changes in Patients with Socially Significant Retinal Diseases /// Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Lyubenova, Vessela (2014) Comparative Analysis of Topographic and Microstructural Methodologies for Assessment of Cornea in Norm and Pathology // Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Manolova, Yana (2016) Amniotic Membrane Transplantation - Logistics, Surgical Techniques and Microstructural Analysis of Results /// Трансплантация на амниотична мембрана – логистика, хирургически техники и микроструктурен анализ на резултатите. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinov, Marin (2018) Characteristics of the UV Load to the Anterior Eye Segment – A New UV Dosimetry Method /// Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент – нов метод за UV дозиметрия. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Marinova, Teodora (2015) Microstructural Analysis of Pathological Structures in Cornea // Микроструктурен анализ на патологични структури в роговицата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

N

Nencheva, Binna (2014) Blindness and low vision in Eastern Bulgaria – a modern approach /// Слепота и слабо зрение в източна България – съвременен подход. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

P

Pandova, Maya (2012) Epidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Peeva, Svilena (2017) Morphometric Microstructural Analysis of Cornea within the Norm in and in Somatic and Genetic Diseases //// Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при соматични и генетични заболявания. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Toshev, Ruslan (2014) Significance of Glaucoma Worldwide and in Bulgaria, Screening Possibilities, Early Detection and Analysis of Microstructural Changes /// Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Y

Yordanov, Yordan (2018) Quality of Life in Patients with Primary Glaucoma, Assessment and Follow-up Methods /// Качество на живот при пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Z

Zlatarova, Zornitsa (2017) Reconstructive Eyelid Surgery for Eyelid Malposition and After Tumour Excision /// Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

This list was generated on Sun Nov 17 09:04:15 2019 EET.