Items where Subject is "R Medicine > RA Public aspects of medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | F | G | I | K | L | M | N | S | T | V
Number of items at this level: 30.

A

Angelova, Denislava (2015) Management of Change Options through Projects and Development of Project Culture (The Example of St. Marina University Hospital – Varna) // Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Atanasova, Elka (2014) Formal and informal patient payments for public health care services in Bulgaria // Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Atanasova, Virginia (2016) Regional Inequalities in Mortality in Bulgaria // Регионални неравенства в смъртността в България. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

D

Dimitrova, Mariana (2016) Reasons for Nurse Turnover in Sectors with High Work Intensity /// Причини за текучеството на медицински сестри в сектори на висока интензивност на труд. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Draganova, Daniela (2015) Contribution of the Medical Nurse in the Complex Rehabilitation of Patients with Mental Disorders /// Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

E

Eguruze, Katya (2016) Contributing Role of the Nurse in Breast Cancer Prevention // Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Evtimova, Teodora (2016) The Midwife in Family Advisory Services with Priority on Women's Health in Marginalized Groups /// Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

F

Filkova, Silviya (2017) Prevention of Spinal Deformities in Preschool-Age Children /// Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

G

Georgieva, Anna (2016) Options to Optimize Nurses’ Involvement in the Process of Patient’s Informed Consent /// Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Georgieva, Emiliya (2016) Provision of Medical - Laboratory Services in the General Medical Practice /// Осигуреност с медико - лабораторни услуги в общата медицинска практика. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

I

Ivanova, Eliyana (2017) Epidemiological Efficiency, Organization and Immunization Management in the Varna Region /// Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Ivanova, Veronika (2016) Influence of Family Relations and Parent-Children Relationship in Pre-school Aged Children /// Влияние на семейните отношения и взаимоотношенията родител-дете, при деца в предучилищна възраст. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

K

Kerekovska, Albena (2005) International Politics of Health Promotion and Tobacco Control - Improvement of the Process of Transcultural Transfer // Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето - подобряване процеса на транскултурален трансфер. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Kerekovska, Albena (2015) Publication Ethics in Biomedical Research. Infringements and Standards for Good Publication Practice // Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добре публикационна практика. Post-Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Koleva, Greta (2016) Hypertension Care – Nurse’s Role in Ambulatory Monitoring /// Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Krasteva-Ruseva, Mariyana (2016) Use of Spinal Traction in the Complex Treatment of Lumbar Disc Disease /// Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

L

Laleva, Krasimira (2016) An Assessment of Rising Demand for Professional Caregivers /// Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

M

Management 2011, Health Care (2011) Resumes Of Diploma Theses 2011 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

Management 2013, Health Care (2013) Resumes Of Diploma Theses 2013 for Master’s Degree in Health Care Management. Masters thesis, Medical University - Varna.

N

Nenova, Gergana (2016) The Contribution of the Physiotherapist to Public Health and the Development of Integrated Care /// Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

S

Stancheva - Chamova, Rositsa (2017) Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Staneva, Violeta (2017) Nursing Care for Outpatients with Multiple Sclerosis: Complex Approach and Medical-Social Aspects //// Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза - комплексен подход и медико­ социални аспекти. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Stoilova, Irena (2017) Impairments of the Musculoskeletal System and the Peripheral Nervous System in Persons Employed in Apparel Production Industry /// Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

T

Tarpomanova, Tsvetelina (2012) Development of the system for treatment of dependencies - building and management of a network of structures in Varna Municipality // Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варна. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Tsvetkova, Tamara (2015) The Importance of Family Environment in Raising Children with Special Needs Aged 0-6 Years Old /// Значението на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

Tsvetkova, Verginiya (2017) Analysis of Stress Management in Children in Hospital Environment /// Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

V

Valkanova, Maria (2011) Life Insurance Policy in Case of Death with a Third Party Beneficiary /// Договор за застраховка "Живот" в случай на смърт в полза на трето лице. Other. Avalon Publishing, Sofia, Bulgaria.

Valkanova, Maria (2014) Medical Law //// Медицинско право. Steno Publishing House, Varna, Bulgaria. ISBN 978-954-449-762-0

Vankova, Desislava (2013) Health-related Quality of Life in the Community // Качество на живот, свързано със здравето в общността. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

Vladeva, Evgeniya (2015) THE ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE CONSREVATIVE TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME//РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНИTТЕ ФАКТОРИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ. Doctoral thesis, Medical University - Varna.

This list was generated on Tue Nov 21 14:34:05 2017 EET.