TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Iotova, Violeta (2012) TOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Violeta. Yotova.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/91/

Abstract

[EN] The dissertation works out risk factors (cardio-metabolic and cardio-renal) in peripubertal full-term healthy children born small for gestational age (SGA). Their postnatal growth and catch-up until 10 years of age were followed, as well as their role for increased risk factors. Measurements of fat tissue and waist circumference (WC) were performed, blood pressure and pulse, kidney size as well as a number of metabolic markers (adiponectin, SHBG, HOMA-IR, TNF-alfa, IL-6, DHEA-S and sex steroids). All of them were significantly impaired in the otherwise healthy SGA children, with the worst values in children who accumulated most fat. We compared the data with data from more recent study of obesity with similar methodology and significant increase of total and particularly of the abdominal obesity was found. Smoothed BMI and WC percentile curves for children and adolescents aged 3 to 18 years showed full disappearance of the characteristics for the previous decades adiposity rebound at the age 3 to 6 years. In a comparative analysis 3 groups of children aged 9 years from 3 separate studies in the last 15 years showed tripled prevalence in the last 5 years. In a study of 3 to 5 year olds with relatively low prevalence of obesity, significant trend of increase with age was found in girls. Additionally, some public health aspects of obesity were studied - the influence of decreased physical activity, the attitude of family doctors towards obesity and the TV advertisement exposure of Bulgarian children. The main conclusions lead to the need of mandatory intervention for the restriction of obesity. //////// //////// [BG] Дисертационният труд разработва рискови фактори (кардиометаболитни и кардиоренални) при доносени здрави деца в перипубертетна възраст, родени малки за гестационната си възраст (МГВ). Проследени са постнаталният им растеж и наваксване до 10 г. възраст, както и ролята му за повишаване на риска. Извършено е измерване на мастната тъкан и обиколка на талията (ОТ), артериално налягане и пулс, бъбречни размери, както и редица метаболитни маркери (адипонектин, SHBG, инсулинова резистентност - HOMA-IR, TNF-alfa, IL-6, полови стероиди и DHEA-S). Всички те са значимо влошени при иначе здрави МГВ деца, като най-лоши са показателите на тези, които са натрупали най-много мазнини Извършено е сравнение данни от по-късно проучване (на затлъстяването) със сходна методика и е установено значимо увеличение на общото и най-вече абдоминалното затлъстяване. Изработени са изгладени персентилни криви за ИТМ и ОТ при деца и юноши на възраст 3 до 18 г., от които е видно пълното изглаждане на характерното за предните поколения снижение около 3-6 г. възраст. В сравнителен анализ са проследени 3 изследвани групи на 9 г. възраст относно честота на затлъстяването и е установено утрояване в последните 5 г. В проучване на деца от 3 до 5 г. възраст, които все още са с нисък относителен дял на затлъстяване, е установено сигнификантно увеличение с възрастта при момичетата. Отделно са изследвани някои обществено-здравни аспекти на затлъстяването - влияние на намалената физическа активност, отношение на личните лекари към затлъстяването, излагане на българските деца на телевизионни реклами. Основните изводи са в посока необходимост от незабавна интервенция за ограничаване на затлъстяването.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: Email: violeta.yotova@mu-varna.bg; Prof. Violeta Iotova, MD, PhD, DSc, Department of Paediatrics and Medical Genetics, Medical University - Varna
Uncontrolled Keywords: obesity, prenatal, postnatal, peripubertal, metabolic markers, risk factors
Subjects: R Medicine > RJ Pediatrics
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Violeta Iotova
Date Deposited: 14 Jan 2016 12:32
Last Modified: 15 Jan 2018 13:03
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/91

Actions (login required)

View Item View Item