Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията

Bekyarova, Ganka (2014) Study On Some Possible Liver Damage Mechanisms Related To Oxidative Stress In Experimental Thermal Trauma Conditions And Melatonin Hepatoprotection Role// Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Ganka.Bekyarova.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/Ganka...

Abstract

[EN] This is the first of its kind comprehensive study focused on the potential pathophysiological mechanisms of liver damage after thermal injury associated with the development of oxidative stress. Test results are convincing evidence of melatonin effect as a potent endogenous protector against thermal injury-induced liver damage. Unlike other known antioxidants which neutralize ROS and have damaging effect on antioxidant enzymes, when applied melatonin stimulates the synthesis of antioxidant enzymes and increases antioxidant protection. Practical benefits of the research: *Research on the effects of melatonin on antioxidant protection, oxidative stress, inflammation and microcirculatory dysfunction, apoptosis and regeneration is an important aspect in studying its role in the liver protection mechanisms and its future use as a therapeutic agent for improving hepatic dysfunction associated with thermal trauma. *Research of the Nrf2 and NF-kB transcription factors delivers a more reliable and global picture of the pathophysiological mechanisms of tissue damage, as compared to testing only single markers of oxidative stress, inflammation, and apoptosis. *This study points the way for future therapeutic approaches addressing the impact of transcription factors Nrf2 and NF-kB mainly, which regulate the expression of many genes of damaging and protective factors. *The complex of methods demonstrated in the study can be effectively administered as an innovative in the clinical practice for diagnosing tissue injury in a variety of diseases. //////////////// /////////////// [BG] Настоящата работа представлява първото по рода си целенасочено комплексно проучване върху възможните патофизиологичните механизми на увреждане на черния дроб при термична травма, свързани с развитието на оксидативния стрес. Резултатите от проведените изследвания представляват убедителни доказателства за ролята на мелатонина като мощен ендогененен протектоp срещу индуцираното от термичната травма увреждане на черния дроб. За разлика от другите известни антиоксиданти, които неутрализират ROS и увреждащото им действие върху антиоксидантните ензими, приложеният мелатонин стимулира синтеза на антиоксидантни ензими и повишава антиоксидантната защита. Практическите ползи от проучването са свързани със следното: 1. Изследванията на ефектите на мелатонина върху антиоксидантната защита, оксидативния стрес, възпалението и микроциркулаторната дисфункция, апоптозата и регенерацията е важен аспект при изучаване ролята му в механизмите, протектиращи черния дроб и бъдещо използване като терапевтично средство за подобряване на чернодробната дисфункция при TT. 2. Изследването на транскрипционните фактори Nrf2 и NF-kB дава по-достоверна и глобална представа за патофизиологичните механизми на тъканно увреждане, в сравнение с изследване само на отделни маркери на оксидативен стрес, възпаление и апоптоза. 3. Настоящото проучване посочва пътя на бъдещите терапевтични подходи, насочени към въздействие, основно върху транскрипционните фактори Nrf2 и NF-kB, които регулират експресията на много гените на увреждащи и защитни фактори. 4. Комплексът от представените в проучването методи може да бъде ефективно приложен като иновативен в клиничната практика при диагностициране на тъканното увреждане при различни заболявания.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: Email: bekyarovaG@mu-varna.bg; gabekyarova2001@yahoo.com; Assoc. Prof. Ganka Bekyarova, MD, PhD, DSc; Medical University - Varna; Department of Physiology and Pathophysiology; ESS Pathophysiology
Uncontrolled Keywords: liver damage, thermal trauma, melatonin, antioxidant protection, oxidative stress
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Ganka Bekyarova
Date Deposited: 22 Dec 2015 12:21
Last Modified: 15 Jan 2018 13:30
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/51

Actions (login required)

View Item View Item