Determinants of Personal Functioning in the Process of Hospital Treatment. Psychological Help Resources //// Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ

Aleksandrov, Ivan (2017) Determinants of Personal Functioning in the Process of Hospital Treatment. Psychological Help Resources //// Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
DSC_Thesis Summary_Ivan Aleksandrov_DSc_2017.pdf

Download (930kB)
[img] Text
ENGLISH Extended abstract of a DSc thesis_Ivan Aleksandrov.doc

Download (59kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/389/

Abstract

[EN] This thesis is an attempt to respond to current issues related to the specifics of experiences of patients admitted for hospital treatment, to the personality resources of the diseased individual, to the essence of psychological help and the methodological aspects of its realization, and to defining its basic directions in specific conditions. The main objective of this study is to identify and analyse the factors influencing the process of psychological assistance in two important areas - operative treatment and restorative procedures, and improving the functioning of the chronically ill. The realization of this idea is accomplished by revealing the specifics of hospital environment, the characteristics of the typical conditions and the dominant experiences associated with them, along with the factors favouring the process of recovery and readaptation. The dissertation thesis follows the generally accepted methodology of formulation of scientific problems. The central question of this scientific study is the personal functioning in the treatment process. Its clarification is related to the answers to questions such as what happens to the person in the treatment process, what is the specificity of the dominant emotional states and experiences in the treatment process, what supports and what prevents recovery and readaptation after hospital treatment. ////////// ////////// [BG] Разработването на настоящата дисертация представлява опит да се отговори на актуалните въпроси, свързани със спецификата на преживяванията на пациенти, постъпили за лечение в болнично заведение, с ресурсите на личността на болния човек, същността на психологичната помощ, с методологичните и методическите аспекти на провеждането ?, с определяне на основните и насоки в конкретните условия. Основната цел на това изследване е идентифицирането и анализът на факторите, влияещи върху процеса на психологичната помощ в две важни направления - оперативното лечение и възстановителните процедури, и подобряването на функционирането на хронично болните. Реализирането на тази идея се осъществява посредством разкриване на спецификите на болничната среда, характеристиките на типичните състояния и доминиращите преживявания, свързани с тях, и факторите, благоприятстващи процеса на възстановяване и реадаптация. В дисертационния труд е следвана общоприетата методология на формулиране на научната проблематика. Централният въпрос на научното изследване е личностното функциониране в процеса на лечение. Изясняването му се свързва с отговорите на въпроси по отношение на това, какво се случва с личността в процеса на лечение, каква е спецификата на доминиращите емоционални състояния и преживявания в процеса на лечение, какво подпомага и какво пречи на възстановяването и реадаптацията след болнично лечение.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: Emails: ivan.aleksandrov@mu-varna.bg, i_s_aleksandov@abv.bg Ivan Aleksandrov, MD, PhD, DSc, is a clinical psychologist at First Psychiatric Clinic, St. Marina University Hospital, and Head of the Department of Nursing Care at the Sliven Affiliate of Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: psychology, personal functioning, hospital treatment, readaptation
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Psychology
Depositing User: Dr. Ivan Aleksandrov
Date Deposited: 23 Feb 2018 09:53
Last Modified: 23 Feb 2018 09:54
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/389

Actions (login required)

View Item View Item