Biodiversity and Ethnobotanical Uses of Medicinal Plants from the Northern Black Sea Coastal Wetlands /// Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката

Cherneva, Djeni (2017) Biodiversity and Ethnobotanical Uses of Medicinal Plants from the Northern Black Sea Coastal Wetlands /// Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Thesis Summary_Djeni Cherneva_2017.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ENGLISH Extended Abstract of a PhD thesis_Djeni Cherneva_2017.docx

Download (26kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/382/

Abstract

[EN] Biodiversity studies on the medicinal plants in any given country is the first important step in carrying out resource-saving research on the conservation and rational use of this resource. Alongside this, it is the basis of ethnobotanical studies to document and safeguard knowledge on medicinal plants and the nexus to the customs and culture of local communities. Subject of study are the Northern Black Sea Coastal Wetlands areas: the Durankulak Lake protected area, Shabla-Ezeretz Lake Complex protected area and the Kamchia nature complex. They are an important moulding factor contributing to the existence of a rich and varied flora including a wide variety of medicinal plants which have not yet been fully explored. Our objectives have been defined in view of the conservation and rational use of this biological resource: to study the biodiversity of medicinal plants of the Northern Black Sea Coastal Wetlands, their taxonomic, phytogeographical and ecological structure, conservation status; to create database of the groups of plants according to their healing activity and usable parts; to conduct an ethnobotanical study of the current state of traditional knowledge of medicinal plants and their uses by the local population. ///////////// ///////////// [BG] Проучването на биологичното разнообразие на лечебните растения от една страна е първата важна стъпка при провеждането на ресурсологични изследвания във връзка с опазването и разумното използване на този ресурс, а от друга страна е основа на етноботанически проучвания с цел документиране и съхраняване на знанията за лечебните растения и връзката им с бита на местните общности. Обект на проведеното изследване са Северните влажни Черноморски зони: Защитена местност "Дуранкулашко езеро", Защитена местност "Шабленско - Езерецки езерен комплекс" и Природен комплекс "Камчия". Те са важен формообразувателен фактор, който обуславя съществуването на богата и разнообразна флора включваща голямо разнообразие от лечебни растения, които все още не са детайлно проучени. С оглед опазването и разумното използване на този ресурс ние си поставихме за цел да проучим биологичното разнообразие на лечебните растения на Северните Черноморски влажни зони, тяхната таксономична, фитогеографска и екологична структура, консервационен статут и ендемизъм, да създадем база данни с информация за групите заболявания, които повлияват, лечебно действие и използваеми части, както и да проведем етноботанично проучване на актуалното състояние на народното познание за билките и тяхната употреба от местното население живеещо в района.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Emails: niki777_bg@abv.bg / djeni_cherneva@mu-varna.bg Djeni Cherneva, PhD, is an Assist. Prof. at the Department of Biology, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: medicinal plants, biodiversity, uses, traditional knowledge, ethnobotanical, herbal treatment, healing, Black Sea Wetlands
Subjects: Q Science > QK Botany
R Medicine > RV Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Djeni Cherneva
Date Deposited: 19 Feb 2018 12:09
Last Modified: 19 Feb 2018 14:52
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/382

Actions (login required)

View Item View Item