Factors Influencing the Abortion Decision - Roles and Responsibilities of Midwives /// Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката

Boeva, Todorka (2017) Factors Influencing the Abortion Decision - Roles and Responsibilities of Midwives /// Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Thesis Summary_Todorka Boeva_2017.pdf

Download (8MB)
[img] Text
ENGLISH Extended Abstract of a PhD thesis_Todorka Boeva.docx

Download (34kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/342/

Abstract

[EN] Issues of reproductive health and sexual behavior in Bulgaria evoked a growing scientific interest in the background of unfavorable demographic trend. Studies carried out on various aspects of sexual behavior indicate that abortion is still practiced as a means of regulating the number of children in the family and contraceptive methods are not known enough. The medical and social consequences of abortion on request and the issues associated with its medical prevention raise a particular interest. In the field of reproductive health significant changes were observed during the last decades related to individual attitudes and choices: changes in attitudes towards reproduction, family, motherhood, fatherhood and parenting. Drop of traditional taboos and restrictive prohibitions in most modern societies has been observed. The aim of this work is to study the factors influencing the abortion decision, the use of contraceptive devices, and the preparedness and competence of midwives to provide activities related to family planning. ////////// ////////// [BG] Дисертационният труд обогатява направените до този момент изследвания в областта на медикосоциалните проблеми на аборта и ролята на акушерката в решаването им. Получените резултати разглеждат и анализират нагласите на пациентите за прилагане на модерни контрацептивни методи и факторите, възпрепятстващи използването им. Особен акцент е поставен върху необходимостта от пре- и постабортно консултиране и качествено консултиране в акушерската практика. На базата на направения анализ на достъпната литература и нормативните документи, както и на резултатите от собственото проучване са разработени и предложени: 1. Модел за професионални взаимодействия на акушерката в контекста на дейностите по семейно планиране. Ефективността на модела е в зависимост от мениджърските умения на акушерката да осъществява връзка с местната власт, жените и техните семейства, медицинските специалисти и институции. 2. Адаптиран за българските условия е ППРД-модел за контрацептивно консултиране. Той е подходящ за прилагане при провеждането на контрацептивно консултиране в акушерската практика с цел избягване на нежелана бременност. 3. Предложена е Тематична програма по сексуално и репродуктивно здраве за ученици от горните класове, включваща знания и умения, повишаващи здравно-образователната информираност в училищна възраст. 4. Представена е тематична програма за факултативна учебна дисциплина „ Превенция на аборта и контрацептивно консултиране”, която ще допълни базовото образование на студентите от специалност „ Акушерка” в областта на семейното планиране и репродуктивното здраве. 5. Формулирани са предложения към отговорните институции с цел повишаване ефективността на стратегията за намаляване на нежеланите бременности, завършили с аборт.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Emails:zg@mu-varna.bg; todorka.boeva@mu-varna.bg; Assist. Prof. Todorka Velikova Boeva, PhD, at the Department of Nursing Care - Faculty of Public Health, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: midwife, midwifery, obstetrics, abortion on demand, abortion on request, family planning, autonomous midwife’s practice
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Todorka Boeva
Date Deposited: 12 Oct 2017 12:35
Last Modified: 12 Oct 2017 12:36
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/342

Actions (login required)

View Item View Item