Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна

Stancheva - Chamova, Rositsa (2017) Breastfeeding and Urinary Tract Infections in Children Up to 3 Years in Varna /// Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Thesis Summary_Rositsa Stancheva - Chamova_2017.pdf

Download (734kB)
[img] Text
ENGLISH Extended Abstract of a PhD thesis.docx

Download (27kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/331/

Abstract

[EN] Urinary tract infections (UTIs) are among the most common infectious nosological groups worldwide. They are associated with serious medical and financial consequences. In childhood urinary tract infections are the second most common disease after those of the respiratory system. UTIs are some of the main reasons for developing chronic kidney disease (CKD) in childhood. Numerous factors affect children's health. One of the most important of them is the type of diet in the earliest stages of life. In nursing and early childhood healthy diet is essential for growth, physical and nervous - mental development of children. The optimal duration of breastfeeding, proper feeding practices in infancy and nutrition in early childhood are essential factors in the period of rapid growth and development. There are a number of scientific evidences for the protective effect of breast milk against infections in neonatal and breastfeeding period. Benefits of natural nutrition in terms of acute otitis, gastroenteritis, infections of the respiratory tract and skin are undoubted. Analysis of surveys data shows that the effect of breastfeeding on the incidence and severity of clinical course of urinary tract infections in childhood is less studied. In our country there is a deficiency of such a study which gives grounds for the present study. The aim of the thesis is to investigate the role of breastfeeding in the development and severity of urinary tract infections in infants and children in early childhood. Conclusions: Urinary tract infections (UTIs) in infant and early childhood age develop against the backdrop of a mixed and substitute diet. Duration of breastfeeding and exclusive breastfeeding are significant protective factors t against the development of urinary tract infections in infants and children in early childhood. /////////// //////////// [BG] Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) са сред най-широко разпространените инфекциозни нозологични групи в световен мащаб. Те са свързани със сериозни медицински и финансови последици. В детска възраст ИПП са вторите по честота заболявания, след тези на дихателната система. Склонността им към хронифициране поставя в риск от тежко бъбречно увреждане боледуващите деца. ИПП са една от основните причини за развитие на хронично бъбречно заболяване в детска възраст. Множество фактори оказват влияние върху детското здраве. Един от най-важните от тях е начинът на хранене в най-ранните етапи от живота. Оптималната продължителност на кърмене, правилните практики на захранване в кърмаческа възраст и здравословното хранене в ранна детска възраст са есенциални фактори в периода на усилен растеж и развитие. Съществуват редица научни доказателства за протективния ефект на кърмата срещу инфекциите в неонаталния и кърмаческия период. Безспорни са ползите от естественото хранене по отношение на острите отити, гастроентерити, инфекциите на респираторния тракт и кожата. Анализът на литературните данни показва, че ефектът на кърменето върху честотата и тежестта на клинично протичане на ИПП в детска възраст е по-слабо проучен. В нашата страна липсва подобно изследване, което бе мотив за провеждане на проучването, довело до написването на настоящия труд. Цел на дисертационния труд е да се проучи ролята на кърменето върху развитието и тежестта на протичане на ИПП при кърмачета и деца в ранна детска възраст.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: E-mail: rositsa.chamova@mu-varna.bg; Assist. Prof. Rositsa Stancheva - Chamova, MD, PhD, at the Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: Urinary tract infections (UTIs), breastfeeding, exclusive breastfeeding, duration, protective, diet, infants
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Rositsa Stancheva - Chamova
Date Deposited: 29 Aug 2017 14:00
Last Modified: 11 Sep 2017 07:37
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/331

Actions (login required)

View Item View Item