Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол

Stoyanov, Zlatislav (2000) Brain Functional Asymmetry: Handedness and Gender /// Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Zlatislav Stoyanov_2000.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/277/

Abstract

[EN] Brain functional asymmetry is a particularly interesting and topical issue in modern natural science, biology and medicine. Standard models of asymmetry are based on the dichotomous division of functional competence between the two hemispheres in the context of complementarity by assuming the existence of typical areas of "dominance" of each of them. However, observations indicate, that not all individuals are subject to standard patterns of lateralization due to peculiarities in the functional hemispheric specialization. Hence, the increasingly intensive discussions in recent years on individual distinctions in brain asymmetry. As primary among them stand out the ones related to handedness and gender. True proportions of handedness and some functional asymmetries (leg, eye) among Bulgarians in juvenile age and early adulthood are subject of analysis for the first time along with their aggregates as totals and by gender. It is established that the susceptibility to some geometrical-optical illusions (specifically Sander parallelogram) depends on the type of manual asymmetry and ocular dominance. It is established for the time that spectral parameters of heart rate variability during mental stress differ between left-handed and right-handed people, probably reflecting autonomic regulation of cardiac activity. A pattern of seasonal frequency of birth of non-right-handed individuals in the Bulgarian population, differing from that of right-handed, was established. Differences in the age of onset of menarche in left-handed and right-handed women is reported for the first time in literature. Based on the patterns in handedness, the general trend manifested greater magnitude of lateralization in males is confirmed. A concept explaining atypical seasonal variations in the incidence of birth of non-right-handed individuals is put forward. /////////// /////////// [BG] Функционалната мозъчна асиметрия е един от особено интересните и актуални проблеми на съвременното естествознание, биология и медицина. Стандартните модели на асиметрия се градят на базата на дихотомично деление на функционалната компетентност между двете полукълба в контекста на комплементарността, като приемат съществуването на характерни сфери на “доминантност” на всяко от тях. Наблюденията обаче сочат, че не всички индивиди се включват в стандартните патерни на латерализация, поради особености във функционалната диференциация на хемисферите си. Ето защо, през последните години в литературата все по- интензивно се обсъждат индивидуалните различия в мозъчната асиметрия. Сред тях като най-значими се открояват свързаните с ръкостта и пола. В дисертацията са представени актуалните пропорции на ръкостта и някои функционални асиметрии (крак, око) сред българите в ювенилна и I период на зряла възраст, като за първи път са анализирани и техните съчетания - общо и по пол. Установено е, че възприемчивостта към някои геометрично-оптични илюзии (конкретно Паралелограм на Sander) зависи от типа на мануалната асиметрия и очната доминантност. За първи път е установено, че спектралните параметри на вариативността на сърдечната честота по време на умствено натоварване се различават при леворъки и десноръки, и вероятно отразяват особености в автономната регулация на сърдечната дейност. Установен е патерн на сезонна ритмика в честотата на раждане на недесноръки индивиди в българската популация, различаващ се от този при десноръки. За първи път в литературата е съобщено за разлики във възрастта на поява на менархе при леворъки и десноръки жени. Върху модела на ръкостта е потвърдена общата тенденция величината на латерализационните феномени да е по-голяма при мъже. Предложена е концепция, обясняваща атипичните сезонни колебания в честотата на раждане на недесноръки

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: zsd@mu-varna.bg; Prof. Zlatislav Stoyanov, MD, PhD, DSc – Head of the Department of Physiology and Pathophysiology, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: brain asymmetry, handedness, gender, lateralization, non-right-handed, heart rate variability
Subjects: R Medicine > RB Pathology
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Zlatislav Stoyanov
Date Deposited: 16 Mar 2017 14:08
Last Modified: 16 Mar 2017 14:09
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/277

Actions (login required)

View Item View Item