Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст

Arnaudova, Mariana (2015) Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry /// Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст. Varna Medical University Press, Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-7137-56-9

[img] Text
INTRODUCTION TO ADVANCED AND OLD AGE PSYCHIATRY - Book Cover.pdf

Download (275kB)
[img] Text
REFERNCES - Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry.pdf

Download (533kB)
[img] Text
CONTENT - Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry.pdf

Download (43kB)
[img] Text
EN_Extended Summary_Introduction to Advanced and Old Age Psychiatry.doc

Download (86kB)
[img] Text
BG_Extended Summary_Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст.docx

Download (49kB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/276/

Abstract

[EN] Adequate understanding of the specifics of geriatric psychiatry is closely related to general pathology patterns of general and special psychiatry. Another, very close correlation is the one between gerontology, geriatrics and gerontopsychiatry. In this study we stress on the importance of knowledge about aging, especially its psychological aspect, some common manifestations of mental illnesses in advanced and old age, taking into account the impact of a number of typical for this age social factors. Emphasis rests on depressive disorders since they are among the most common psychiatric disorders in people over 60 years. In this respect, considering that the aging process has a significant influence on the psychopathological manifestations of depression and its course, we present in summary some basic key issues related to depression in old age, which are subject to further studies and related medical and social solutions. /////////////// /////////////// [BG] Адекватното разбиране на спецификите на геронтологичната психиатрия е тясно свързано с общопатологичните закономерности на общата и на специалната психиатрия. Друга много тясна връзка е тази между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия. В нашето изследване изтъкваме и важността на познанията за стареенето, особено за психологичния му аспект, за някои общи прояви на психичните заболявания в напредналата и късната възраст, като отчитаме влиянието и на редица типични за тази възраст социални фактори. Акцентираме върху депресивните разстройства, тъй като те са сред най-разпространените психични разстройства при лицата над 60 години. В тази връзка, отчитайки че процесът на стареене оказва съществено влияние върху психопатологичните прояви на депресията и нейното протичане, представяме в обобщен вид някои основни, ключови въпроси, свързани с депресията в късна възраст, подлежащи на по-нататъшни проучвания и съответни медико-социални решения.

Item Type: Book
Additional Information: Emails: Mariana.Arnaudova@mu-varna.bg; marnaudova@hotmail.com; Assoc. Prof. Mariana Arnaudova, MD, PhD, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: old age psychiatry, gerontology, geriatrics, late life depression, depressive disorders, comorbidity
Subjects: R Medicine > RB Pathology
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Mariana Arnaudova
Date Deposited: 16 Mar 2017 12:39
Last Modified: 16 Mar 2017 13:53
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/276

Actions (login required)

View Item View Item