Effect of Low Birth Weight and Height on Postnatal Growth and Some Markers of Increased Cardiovascular and Metabolic Risk in Adolescents /// Ефект на ниското тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши

Iotova, Violeta (2002) Effect of Low Birth Weight and Height on Postnatal Growth and Some Markers of Increased Cardiovascular and Metabolic Risk in Adolescents /// Ефект на ниското тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Violeta Iotova_2002.pdf

Download (5MB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/275/

Abstract

[EN] This research is the first in Bulgarian studies to deal with the development and health condition of small for gestational age (SGA) born children outside the perinatal period. It covers only children without serious health problems, with completed growth in height, finishing their secondary education. To avoid errors due to the retrospective nature of the data and factors related to pregnancy that we cannot control within this research design, we chose to work only with full-term children, narrowing to the accepted in similar studies limits of 38- 42 gestational age. Small for gestational age (SGA) newborns are subject of great interest in recent years. While there is no borderline to differentiate between genetically smaller and retarded children, for research purposes it is generally accepted the terms "SGA", "intrauterine growth retardation" and "intrauterine growth restriction"” to be used as synonyms and defined similarly. Size at birth ''define" a growth potential which should be taken into consideration by the people caring for the child. Height gain among SGA children should be actively stimulated (incl. with exogenous GH), while their weight should be deliberately limited. Otherwise, it leads to short in height young people who rapidly put on weight, along with already having high arterial pressure, pulse rate and impaired glucose tolerance, in much worse basic health status (smaller heart, kidney and LVM). At this background, continuous weight gain and serious metabolic loads would lead to much earlier manifestation of certain diseases. It might be a genetic phenomenon resulting in utero in reduced size, postnatal to a certain constitution, type of growth and maturation, and in adulthood - to more frequent and early manifestation of certain diseases. Alternatively, it might be considered a case of intrauterine reprogramming of basic functions by phenotypic mechanism. Evidence-based facts presented in this study manifest correlation between size at birth and the most common diseases in adults. Whatever the nature of this correlation, there is already enough data indicating that it is mediated by the adrenal and sympathetic nervous system activity. A review of the Theory of Stress is pending, as it acquires new, fundamental dimensions. ////////// ////////// [BG] Настоящото проучване се занимава за първи път у нас с развитието и здравното състояние на МГВ деца извън перинаталния период. То обхваща само деца без сериозни здравни проблеми, приключили растежа си на височина и завършващи средното си образование. За да избегнем грешки, дължащи се на ретроспективния характер на данните и фактори, свързани с бременността, които не можем да контролираме при този дизайн, избрахме да работим само с доносени според срока на бременността деца, като стеснихме приеманите в сходни проучвания граници до 38-42 г.с. Родените малки за гестационната си възраст деца (МГВ) са обект на огромен интерес в последните години. Макар че няма сигурен начин за отграничаване на генетично малките от ретардираните деца, в настоящия момент е общоприето за целите на научните изследвания термините “МГВ”, “интраутеринна ретардация в растежа” и “интраутеринна рестрикция в растежа” да се използват като синоними и да се дефинират по сходен начин. Размерите при раждане ’’заявяват” даден растежен потенциал, който трябва да се има предвид от грижещите се за детето. Растежът на височина при родените МГВ трябва активно да се стимулира (вкл. с екзогенен РХ), докато теглото им умишлено да се ограничава. Иначе се стига до това сред младите хора да има такива, които освен че са ниски и стръмно увеличават теглото си, вече са с високо АН, ПЧ и нарушен ГТ при много по-лош статус на основни за по-нататъшното здраве органи (по-малки сърце, бъбреци и ЛКММ). Продължаващо увеличение на теглото и сериозни метаболитни натоварвания на този фон биха довели до много по-ранна изява на заболявания. Може би се касае за генетично по своята същност явление, водещо in utero до намалени размери, постнатално до определена конституция и тип на растеж и съзряване, а в зрялата възраст - до по-честа и ранна изява на определени заболявания. Алтернативно, може би се касае за интраутеринно препрограмиране на основни функции по фенотипен механизъм. Представените в настоящата разработка факти показват връзката между размерите при раждане и най-честите заболявания при възрастни. Каквато и да е същността на тази връзка, вече има достатъчно доказателства, че тя се медиира чрез надбъбречната и симпатикусовата активност. Предстои преразглеждане на теорията за стреса - тя придобива нови, фундаментални измерения.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: violeta.yotova@mu-varna.bg; Prof. Violeta Iotova, MD, PhD, DSc; Department of Paediatrics and Medical Genetics; Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: SGA, birth weight, height, early manifestation of disease, cardiovascular, metabolic, arterial pressure, pulse rate, impaired glucose tolerance, Theory of stress
Subjects: R Medicine > RJ Pediatrics
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Violeta Iotova
Date Deposited: 10 Mar 2017 12:36
Last Modified: 10 Mar 2017 12:38
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/275

Actions (login required)

View Item View Item