Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства

Marinov, Petar (2016) Approbation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства. Post-Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Petar Marinov_2016.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Extended Abstract of DSc thesis_ Petar Marinov_2016.rtf

Download (3MB)
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/261/

Abstract

[EN] A screening system for evaluation of depressive and anxiety disorders in the general medical practice is the research subject of this study. It is in line with other short screening tests but covers a broader range of nosographic areas. The high percentage of subsyndromal depressive and anxiety disorders in the contingent group drives specific attention. Subsyndromal depressive and anxiety disorders deteriorate the quality of life and facilitate the clinical expression of the disease, although these issues are debatable (Angst and Merikangas, 1997; Cherubini et al., 2012; Bonnin et al., 2012; Chachamovich and et al., 2008). Defined as frustration forms, these conditions have a significant bearing on disability and individual health status (Rivas Rodriguez et al., 2012). An important factor is that subthreshold depressive symptoms lead to significantly increased health care demand (Wang et al., 2007). In summary, the screening system involves the following steps: 1. Answering the four screening questions; 2. In case of one positive response only, PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) and the hospital rating scale for anxiety and depression are applied; 3. Detailed examination of the patient by a GP trained in the diagnostics of depressive and anxiety disorders, or by a psychiatrist. We favor the assumption that two main elements of the assessment might be in place. The first accepts the hypothesis of depressive and / or anxiety disorder (1 and 2). The second confirms or reject the hypothesis (3). Conclusion: Investigation of the diagnostics of depression and anxiety disorders in general medical practice is crucial for the proper treatment and adverse effects reduction, along with of reducing health care costs. /////////// /////////// [BG] В проучването е представенa скринингова система за оценка на депресивните и тревожните разстройства в общата медицинска практика. Тя е в съзвучие с други кратки скринингови системи, но обхваща по-голям периметър от нозографски области. Особено внимание в изследваната група представлява високият процент на субсиндромните депресивни и тревожни разстройства. Те доказано влошават качеството на живот и са основа за лесно възникване на клинично изразени форми на заболяванията, въпреки че все още има дискусия по тези въпроси (Angst и Merikangas 1997; Cherubini и съавт., 2012; Bonnin и сътр., 2012; Chachamovich и сътр., 2008). Определени като фрустни форми тези състояния дават значително отражение върху инвалидизацията и индивидуалния здравен статус (Rivas Rodriguez и сътр., 2012). Важен факт е, че подпраговите симптоми на депресия водят до значително повишено търсене на здравна помощ (Wang и съавт., 2007). В резюме, скрининговата система включва следните етапи: 1. Отговор на четирите скринингови въпроси; 2. При дори само един положителен отговор се прилага PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) и БСТД (болнична скала за оценка на тревожност и депресия); 3. След получаване на резултатите се провежда детайлен преглед на пациента от обучен в диагностика на депресивни и тревожни разстройства ОПЛ или от специалист психиатър. Така ние приемаме, че може да се оформят два главни елемента на оценката. В първия се до пуска и затвърждава хипотезата за депресивно и/или тревожно разстройство (1. и 2.). Вторият доказва или отхвърля тази хипотеза (3.). В заключение изследването на диагностиката на депресията и тревожността в общата медицинска практика е решаваща стъпка в адекватното лечение и редукцията на неблагоприятните последици на тези заболявания и намаляване на разходите за здравни грижи.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Additional Information: Email: petar.marinov@mu-varna.bg; Prof. Petar Marinov, MD, PhD, DSc is national consultant in forensic psychiatry; Head of First Psychiatric Clinic at St. Marina University Hospital
Uncontrolled Keywords: depressive and anxiety disorders, screening, evaluation, GP
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1001 Forensic Medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine
R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Petar Marinov
Date Deposited: 10 Feb 2017 14:38
Last Modified: 05 May 2017 12:26
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/261

Actions (login required)

View Item View Item