Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор

Bozukov, Hristo (2016) Oral Health Status of Children with Thalassemia Major /// Орално здраве при деца с таласемия майор. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertations Summary_Hristo Bozukov 2016.pdf

Download (3MB)
Official URL: http://mu-varna.bg/EN/AboutUs/Dentistry/Pages/akad...

Abstract

[EN] In recent years the total number of thalassemia patients is increasing, so far total of 291 patients have a confirmed diagnosis, including cases of thalassemia major and thalassemia intermedia. Currently it is generally assumed that 2.5 percent, or approx. 170,000 people in Bulgaria are carriers of the thalassemia gene. Therefore, prevention of dental diseases is essential, as they are often left behind due to complications arising from the disease. Analysis results of the oral hygiene status of thalassemia major children manifest better oral hygiene and dietary habits compared to healthy children. The results are most clearly demonstrated in children up to 12 years of age; in this group TM children show significantly better results. The above is primarily due to increased parents’ attention by reason of disease. The incidence of dental caries also shows lower values in TM children up to 12 years of age, compared to children in the control group; this result changes after that age in favour of healthy children. Relevant to these results is the increase in the incidence of dental caries in children with thalassemia major over the age of 12 due to the duration of the disease. Orthodontic defects occur with higher frequency in TM children which is characteristic of children with the disease as expressions of thalassemia are demonstrated in changes of the bone structure of maxillofacial bones; children with thalassemia major have a characteristic facial expression. Exceptions of these anomalies is the deep bite which, in our study, predominates in children in the control group. Evaluation of gingival and periodontal status showed no significant difference in TM children and the control group, which brings the conclusion that good oral hygiene van minimize the health damage caused by complications of the underlying disease. In the process of examining the dental health of TM children and benchmarking it with healthy children, we came to the conclusion that significant difference was observed only in terms of typical TM children’ alterations due to the underlying disease. Maintaining good oral hygiene in turn has a beneficial effect on dental health; for some indicators it is close to that of children in the control group. Another aspect of the study, namely, the awareness of dentists, showed that very few of them had had children with thalassemia major in their practice, even fewer have dared to provide dental treatment. Most prefer to refer thalassemia major patients to other specialists, and there are the ones to refuse treatment. We have put forward step-by-step guide for carrying out dental treatment to children with thalassemia major, and action plan for prevention of diseases associated with different areas of dentistry, such as for example, periodontal and orthodontic diseases. /////////// /////////// [BG] През последните години нараства общият брой на болните с таласемия - до този момент с потвърдена диагноза са общо 291 пациенти, като в това число се включват случаите на таласемия майор и таласемия интермедиа. В момента се приема, че 2,5%, или около 170 000 души у нас са с носителство за гена на таласемията. Поради тази причина от съществено значение е профилактиката на денталните заболявания, които често поради усложненията породени от заболяването остават на заден план. Резултатите от анализа на орално-хигиенния статус на децата с таласемия майор показват, че въпреки заболяването тези деца показват по-добри орално-хигиенни и хранителни навици в сравнение със здравите деца. Тези резултати най-ясно се различават при децата до 12 г., където децата с ТМ показват значително по-добри резултати. Това се дължи предимно на завишеното внимание на родителите при тези деца, които покрай заболяването следят за хигиенните навици на децата, включително и оралните. Честотата на кариеса също показва по-ниски стойности при децата с ТМ до 12 г. в сравнение с децата от контролната група, като този резултат се променя след тази възраст в полза на здравите деца. Във връзка с тези резултати доказахме, че повишаването на честотата на зъбния кариес при децата с таласемия майор се дължи на продължителността на заболяването. Ортодонтските дефекти са с по-висока честота при децата с ТМ, което е характерно за децата с това заболяване, тъй като таласемията се изразява и с промени в костната структура на лицево-челюстните кости и децата с таласемия майор имат характерен израз на лицето. Изключение при тези аномалии в нашето изследване е дълбоката захапка, която преобладава при децата от контролната група. Изследването на гингивалния и пародонтален статус не показа значима разлика при децата с ТМ и тези от контролната група, което ни води до заключението, че при добра орална хигиена щетите за денталното здраве породени от усложненията на основното заболяване могат да бъдат сведени до минимум. При изследването на денталното здраве на деца с ТМ и извършването на сравнителен анализ със здрави деца стигнахме до заключението, че съществена разлика се наблюдава само по отношение на характерните за децата с ТМ изменения, които се дължат на основното заболяване. Поддържането на добра орална хигиена от своя страна оказва благотворно влияние върху денталното здраве, като по някои показатели то се доближава до това на децата от контролната група. От друга страна изследването на информираността на лекарите по дентална медицина показа, че много малка част от тях са срещали деца с таласемия майор в своята практика, като още по-малко са се престрашили да окажат дентално лечение. Повечето предпочитат да насочат пациентите с таласемия майор към други специалисти, а има и такива, които директно са отказвали лечение. Като резултат от извършените анализи сме предложили схематично стъпките за провеждането на дентално лечение при деца с таласемия майор, както и действията, които трябва да се предприемат за превенцията на заболяванията, свързани с отделните области на денталната медицина, каквито например са пародонталните и ортодонтски заболявания.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Е-mails: icobozukov@yahoo.com; hristo.bozukov@mu-varna.bg Assist. Prof. Hristo Bozukov, MD, PhD; Department of Pediatric Dental Medicine; Faculty of Dental Medicine; Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: dental, thalassemia major, oral health, orthodontic defects
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Hristo Bozukov
Date Deposited: 14 Dec 2016 13:23
Last Modified: 14 Dec 2016 13:23
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/244

Actions (login required)

View Item View Item