Medical Law //// Медицинско право

Valkanova, Maria (2014) Medical Law //// Медицинско право. Steno Publishing House, Varna, Bulgaria. ISBN 978-954-449-762-0

[img] Image
Medical Law - Book cover.PDF

Download (1MB)
[img] Text
Medical Law - Content.PDF

Download (6MB)
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/PublicHealth/Pages/M...

Abstract

[EN] This training course is a comprehensive and systematic presentation of the matter in Medical Law discipline and is intended not only for students majoring in Health Management, Public Health, Health Care Management and students in the medical colleges in the country, but for all physicians, nurses and midwives. The importance of medical law for medical professionals - doctors, dentists, nurses, midwives and others, implies expanding their knowledge in this area of law. This will contribute to the cultivation of legal thinking, knowledge and legal culture. The exposition delivers a theoretical presentation of legal practices in public and private relations in health care, based on international and Bulgarian case law. New provisions compared to the legislation so far stand out in the presentation. In the context of Medical Law human rights hold a prominent place – it provides the case for individual autonomy, dignity, informed consent, confidentiality, etc. Hence, the exposition covers specific legal institutes of Medical Law such as: patient’s informed consent, medical confidentiality, physician’s responsibility, the patient facing life’s end, euthanasia, organ, tissue and cell transplantation, etc. Raising no claim to completeness, the author bears the confidence that the book would be a useful tool for acquiring basic knowledge of the legal health care issues needed by medical professionals. The exposition is consistent with the legislation up to September 2014. [BG] Настоящият учебен лекционен курс е комплексно и систематично представяне на материята от дисциплината „Медицинско право" и е предназначен не само за студентите от специалностите „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Управление на здравни грижи" и учащите в медицинските колежи в страната, но и за всички лекари, медицински сестри и акушерки. Голямото значение на медицинското право за медицинските специалисти - лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри, акушерки и други, предполага разширяване на техните познания в тази област на правото. Това ще съдейства за формиране на правно мислене, образованост и правна култура. Изложението представя теоретично както публичноправните, така и частноправните отношения в здравеопазването, като се опира на чуждата и българската съдебна практика. Открояват се новите нормативни положения в сравнение с досегашната правна уредба. В контекста на медицинското право съществено място е отделено и на правата на човека – въпроса за автономията на личността, достойнството, съгласието в медицината, конфиденциалността и пр. Поради това в изложението са обхванати характерните правни институти на медицинското право като информираното съгласие на пациента, медицинската тайна, отговорността на лекаря, пациента в края на своя живот и евтаназията, трансплантацията на органи, тъкани и клетки и пр. Без да се претендира за пълна изчерпателност на изложението, авторът има увереност, че книгата би била полезно средство за придобиване на основни познания по правните проблеми на здравеопазването, необходими на медицинските специалисти. Изложението е съобразено със законодателството към м. септември 2014 г.

Item Type: Book
Additional Information: Email: mariavalkanova@mu-varna.bg; Assoc.Prof. Maria Valkanova, Ph.D., Head of Medical Ethics and Law Division, Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, Medical Univercity of Varna
Uncontrolled Keywords: law, medical, legal, health care, informed consent, confidentiality, responsibility
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Maria Valkanova
Date Deposited: 11 Nov 2016 09:47
Last Modified: 11 Nov 2016 09:48
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/225

Actions (login required)

View Item View Item