Reducing Inequalities in Access to Regional Health services /// Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа

Rohova, Maria (2015) Reducing Inequalities in Access to Regional Health services /// Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img] Text
Dissertation Summary_Maria Rohova.pdf

Download (525kB)
Official URL: http://mu-varna.bg/EN/AboutUs/PublicHealth/Pages/k...

Abstract

[EN] Health inequalities and inequities are one of the most significant problems of health systems and societies across Europe nowadays. In this regard resource allocation in healthcare is significant as a basis for reduction of unequal access to health services in different regions. The aim of the thesis is to study inequalities in access to health services in Bulgaria and to develop a model for regional distribution of resources. To achieve the aim basic theoretical and methodological formulations about the nature of health inequalities and about the concept of equality are clarified, their determinants, as well as methods for their measurement are investigated. Analyses of differentiation in the health status of population, health policy and financial equality in Bulgaria are made. We examine the availability of health system’s resources in different regions and districts of the country and assess the uniformity of their distribution, as well. Two surveys are conducted – among the citizens of North East Region of Bulgaria and among experts in healthcare. The proposed model for allocation of resources in the health system is based on the conclusions from the analyses of theoretical models and empirical data. It includes two kinds of allocation processes - distribution among regions and among different health services. The objective of the model is to reduce regional disparities in access to health services and health inequalities. ////////// ////////// [BG] Здравните неравенства и неравнопоставеността в здравеопазването са едни от най-значимите съвременни проблеми на здравните системи и обществата в цяла Европа. В тази връзка изключително значение придобива политиката по разпределение на ресурсите в здравеопазването - като основа за намаляване на неравния достъп до здравни услуги в различните региони. Целта на дисертацията е да се изследват неравенствата в достъпа до здравната мрежа в България и на тази основа да се разработи модел за регионално разпределение на ресурсите. За постигането й са изяснени основните теоретико-методологически постановки относно същността на здравните неравенства и концепцията за равнопоставеност, техните детерминанти, както и методите за тяхното измерване. Извършен е анализ на диференциациите в здравния статус на населението с акцент върху регионалните различия, здравно-политически анализ и анализ на финансовата равнопоставеност, като са изследвани факторите, влияещи върху неравнопоставеността в здравеопазването в България. Изследвана е осигуреността с ресурси на здравната система в отделните райони и области на страната и е направена оценка на равномерността на тяхното разпределение. Осъществени са две социологически проучвания – сред гражданите на Североизточния район на планиране и сред експерти в сферата на здравеопазването. Изводите от направените анализи на теоретичните модели и емпиричните данни стоят в основата на предложения модел за разпределение на ресурсите в здравната система, включващ разпределение между регионите и такова между видовете здравни услуги и дейности. Крайната цел на модела е намаляване на регионалните различия в достъпа до здравната мрежа и на здравните неравенства.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Emails:mariarohova@abv.bg; maria.rohova@mu-varna.bg; Senior Assist. Prof. Mariya Rohova-Yordanova, PhD, Department of Economics and Health Care Management, The Faculty of Public Health, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: healthcare, resources, allocation, inequality, health services, regions
Subjects: R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Maria Rohova
Date Deposited: 10 Nov 2016 13:27
Last Modified: 10 Nov 2016 13:27
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/219

Actions (login required)

View Item View Item