Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек

Angelova, Meglena (2015) Analysis of Progenitor Cells During Development of Human Pallium // Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Meglena Angelova.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/Structure/Medicine/Pages/Meg...

Abstract

[EN] The cortex neurons connected to each other in strictly defined and diverse systems represent morphological substrate of human perception, motor activity, cognition and consciousness. Cerebral cortex is formed predominantly during prenatal period in humans. Its cells originate from stem and progenitor cells located in palium of the developing telencephalon. Differentiation of these cells is determined by many endogenous and exogenous molecular signals. Congenital abnormalities in the formation of the cerebral cortex determine a number of neurological diseases. Many studies have focused on the investigation of the role of different genes and their encoded molecules as regulators of this process. The main objective of this work was to investigate areas of human fetal brain and to examine the expression of certain molecular signals in them. For the first time the expression of the transcription factor Zbtb20 in human fetal dorsal palium was described. The phenotype of Zbtb20 positive cells was studied and analyzed. An apicobasal and a rostrocaudal gradient in the density of radial progenitors was proven. //////////// //////////// [BG] Крайномозъчните неврони, свързани помежду си в строго определени и разнообразни системи, представляват морфологичния субстрат на човешките възприятия, двигателна дейност, когниция и съзнание. Кората на крайния мозък се образува предимно през пренаталния период при човека, като клетките ѝ произхождат от стволови и прогениторни клетки, локализирани в палиума на развиващия се теленцефалон. Диференциацията на тези клетки се определя от множество ендогенни и екзогенни молекулни сигнали. Вродени нарушения в процеса на формиране на крайномозъчната кора обуславят редица неврологични заболявания. Много проучвания са съсредоточени върху изследването на ролята на различни гени и кодираните от тях молекули като регулатори на този процес. Основната цел на настоящата работа е да се изследват зони на човешки фетален краен мозък и да се проучи експресията на определени молекулни сигнали в тях. За първи път се описва експресията на транскрипционния фактор Zbtb20 в човешки фетален дорзален палиум. Посочени са данни за фенотипа на клетките, екпресиращи Zbtb20. Доказан е апико-базален и ростро-каудален градиент в гъстотата на радиалните стволови клетки.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Emails: mangelova2710@yahoo.com, megi.angelova@mu-varna.bg; Ch. Asist. Prof. Meglena Angelova, MD, PhD at the Department of Anatomy, Histology and Embryology, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: human pallium, prenatal, fetal, progenitor cells, Zbtb20 phenotype, apicobasal, rostrocaudal
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Meglena Angelova
Date Deposited: 17 Jun 2016 08:32
Last Modified: 17 Jun 2016 08:32
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/201

Actions (login required)

View Item View Item