Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот

Drenska, Kalina (2016) Multiple Sclerosis and Comorbidity – Impact on the Quality of Life // Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Kalina Drenska.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/Kalin...

Abstract

[EN] Multiple sclerosis (MS) and accompanying diseases of various organs and systems in the body lead to progressive deterioration of individual patient’s quality of life. This multilayered clinical survey aims to examine the comorbidity of MS of specific somatic and psychiatric disorders in 217 patients (76 men and 141 women), mean age of 49 years (between 21 and 73), hospitalized at First multispecialty clinic in nervous diseases at St. Marina University Hospital Varna in the period of 2002 to 2015. Several measurement scales were used: EDSS, MSQoL-54 and SF-36. 463 cases of different diseases units of 19 disease groups: 148 – among men and 315 - among women were identified. The highest frequency is the cumulative incidence of other neurological disorders - 135 cases, followed by cardiovascular (81), gastrointestinal (32), endocrine (27), rheumatic (24) and orthopedic disorders (22 cases). More comorbidities (2 to 7) are present in 42% of patients. They occur more frequently before MS among men and after MS – among women. Estimates between 1.5 and 4 according to the severity of EDSS prevalent in men and women with comorbidity. Using the questionnaire MSQoL-54 about the individual quality of life shows that only 13 of 40 patients with MS only and 3 of other 40 MS patients with comorbidities self-evaluate their health as "very good." Similar results were obtained using the questionnaire SF-36. It concludes that different comorbidities have a statistically significant negative impact on established with validated questionnaires MSQoL-54 and SF-36 characteristics of individual quality of life of patients with MS who were selected based on similar scores of EDSS. Our own results and summarized research publications figures show the need for timely accurate diagnosis, appropriate individualized treatment and regular monitoring of accompanying diseases in patients with MS. Thus the adverse effects of comorbidity in MS can be minimized not only on the individual quality of life, but also on overall health and prognosis of these patients. ///////// ///////// [BG] Множествената склероза (МС) и придружаващите заболявания на различни органи и системи в организма водят до прогресивно влошаване на индивидуалното качество на живот на болните. Настоящото многопланово клинико-социологическо изследване има за цел да проучи коморбидността на МС от конкретни соматични и психични заболявания при 217 болни (76 мъже и 141 жени) на средна възраст от 49 г. (между 21 и 73 г), хоспитализирани в Първа многопрофилна клиника по нервни болести при УМБАЛ “Св. Марина“-Варна през 2002-2015 г. Използвани са няколко оценъчни скали: EDSS, MSQoL-54 и SF-36. Установяват се 463 случая на различни болестни единици от 19 групи заболявания: 148 - при мъжете и 315 - при жените. Най-висока е кумулативната честота на другите неврологични заболявания - 135 случая. Следват сърдечно-съдовите (81), стомашно-чревните (32), ендокринните (27), ревматичните (24) и ортопедичните заболявания (22 случая). Повече придружаващи заболявания (от 2 до 7) са налице при 42% от болните. Те се появяват по-често преди МС при мъжете, а след МС - при жените.Оценките между 1,5 и 4 според тежестта на EDSS преобладават при мъжете и жените с коморбидност. Използването на въпросника MSQoL-54 за индивидуалното качество на живот показва, че само 13 от 40 болни само с МС и 3 от други 40 болни с МС и придружаващи заболявания самооценяват здравето си като „много добро“. Подобни са резултатите, получени с помощта на въпросника SF-36. Прави се заключението, че различните придружаващи заболявания оказват статистически достоверно неблагоприятно влияние върху установените с валидизираните въпросници MSQoL-54 и SF-36 характеристики на индивидуалното качество на живот на болните с МС, които са подбрани на базата на сходството в оценките на EDSS. Нашите собствени резултати и обобщените литературни данни показват необходимостта от своевременно прецизно диагностициране, адекватно индивидуализирано лечение и редовно проследяване на придружаващите заболявания при болните с МС. По този начин могат да се минимизират неблагоприятните въздействия на коморбидността при МС не само върху индивидуалното качество на живот, но и върху цялостното здравословно състояние и прогнозата на тези болни.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: kalina.drenska@mu-varna.bg; Assist. Prof. Kalina Drenska, MD, PhD at the Department of Neurology and Neuroscience, Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: multiple sclerosis, comorbidity, quality of life
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Kalina Drenska
Date Deposited: 09 Jun 2016 08:35
Last Modified: 09 Jun 2016 08:35
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/192

Actions (login required)

View Item View Item