Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство

Enev, Svilen (2013) Specifics of Experience and Behavior of Young people with Growing Dependence of Cyberspace // Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Svilen Enev.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/en/AboutUs/Medicine/Pages/akade...

Abstract

[EN] The definition of cyberspace addiction concerns a relatively new and poorly studied problem in clinical and consulting psychology. The most common definition of internet addiction defines this specific behavior as obsessive pursuit of the patient to enter the network and his inability to get out of it in time. Our study shows that the gender more endangered to development of addiction to Internet are women, although men have the same habits of stay in the virtual environment plus two additional activities to which women do not exhibit substantial interest - computer games and eroticism. Cyber-dependents compensate for failures in social, family and personal life by the reality experienced in front of the monitor commutating their relationships - live (Internet mostly) or computer-modeled (games mostly) to achieve recognition, pleasurable experiences or a getaway from frustrating obligations and expectations. Entering in a role is an essential component of the experience in the virtual environment. Thus insecure, introverted or hypomanic personalities, individuals who do not know any better way of mastering their emotions and contact with others, achieve subjectively satisfactory social realization. The computer can serve as means to satisfy compensatory behavior. Through the PC the individual can offset the need for independence and rejection of rapprochement with others and to oppose privacy interference. Essential element of compensatory behavior in the use of computer is the need to avoid failures. This is the risk profile of a student 14-15 years of age with negative social resonance regardless of location, with pronounced either dominant, or subordinate type, and low self-control (regardless of location). The chance of developing cyber-dependence is three times higher in people with hypomanic type compared to those within the norm. In the city, the chance pupils 14-18 years of age with positive social resonance type to develop an addiction to cyberspace is 66.8 percent lower than a the one of a student with negative social resonance. For individuals designated as dominant type the risk is 3.2 times higher than for those identified as neutral type; the likelihood for individuals defined as subordinate type to develop dependency is 4,778 times higher than for the neutral type. //////////// //////////// [BG] Определението пристрастеност във виртуалното пространство касае един относително нов и недобре проучен проблем в клиничната и консултативната психология Според най-разпространеното определение интернет пристрастеност е обсесивен стремеж на пациента да влезе в мрежата и неспособността му да излезе навреме оттам. По-застрашеният пол за развитие на зависимост към интернет е женският, въпреки че мъжете имат същите навици при престой във виртуалната среда, както жените, плюс още две дейности, към които жените не проявяват съществен интерес – компютърните игри и еротиката. Зависимите компенсират неблагополучия в социалния, семейния и личния живот посредством реалността, която преживяват пред монитора, като комутация на връзките си със субекти – живи (предимно в интернет) или компютърно моделирани (предимно в игрите), за да постигнат признание, удоволствени преживявания, бягство от фрустриращи задължения и очаквания към тях. Влизането в роля е съществен компонент от преживяването във виртуалната среда, като неуверените, интровертни или хипоманийни личности, индивидите, които не умеят добре да владеят емоциите си и контакта с околните, постигат посредством компютъра субективно задоволителна социална реализация. Компютърът може да служи като средство за удовлетворяване на компенсаторното поведение. Посредством компютъра личността може да компенсира потребността от самостоятелност и отказ от сближаване с другите, както и да се противопостави при намеса в личното ? пространство. Сред съществените елементи на компенсаторното поведение при употребата на компютър е потребността от избягване на неуспехи. Рисковият профил е на ученик на възраст между 14-15 години, с негативен социален резонанс независимо от населеното място, с добре изразен или доминантен, или подчиняем тип и понижен самоконтрол (също независим от населеното място). Шансът от развитие на зависимост към виртуалното пространство е три пъти по-висок при лицата с хипоманиен тип в сравнение с лицата в норма. В големия град шансът ученик във възрастовата група 14-18 години с позитивен тип социален резонанс да развие пристрастеност към виртуалното пространство е с 66,8% процента по-нисък спрямо ученик с негативен социален резонанс. Рискът при лицата, определени като доминантен тип, е 3,2 пъти по-висок спрямо лицата, определени като неутрален тип, а вероятността към зависимост за лицата, определени като подчиняем тип, е 4,778 пъти по-висока спрямо неутрален тип.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: oa@mu-varna.bg; Svilen Enev, PhD; Doctoral Thesis at Department of Psychiatry and Medical Psychology; Medical University of Varna; Editor at the Journals of "Clinical and Consulting Psychology" and "Psychiatry"
Uncontrolled Keywords: psychology, behavior, dependency, addiction, cyberspace, internet, virtual environment, cyber-dependence
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Svilen Enev
Date Deposited: 25 May 2016 12:00
Last Modified: 25 May 2016 12:00
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/171

Actions (login required)

View Item View Item