Psychotropic Medications in Comprehensive Treatment of Bronchial Asthma // Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиална астма

Shishkov, Rinaldo (1990) Psychotropic Medications in Comprehensive Treatment of Bronchial Asthma // Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиална астма. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary 1990_Rinaldo Shishkov.pdf

Download (8MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/en/AboutUs/Medicine/Pages/akade...

Abstract

[EN] All hitherto known therapeutic methods for treatment of bronchial asthma (except for hyposensibilization therapy and elimination therapy) have symptomatic effect. Based on the literature on the role of stress in the development and course of BA, the outstanding therapeutic issues, and the increasing morbidity associated with them, we set ourselves the objective to assess the clinical effectiveness of the application of certain psychotropic means such as psychoactive medications and electro-sleep therapy, in the comprehensive treatment of BA. The achieved results give us reason to believe that psychosomatic relations have a prominent role both in etiopathogenesis and in the course of BA. The application of psychotropic medications in the BA therapeutic regimens contributes to reducing the severity and frequency of asthma attacks. The effectiveness of psychotropic medication drops down with aggravation of the disease. The application of psychotropic medications in the BA therapeutic regimens shortens the onset of clinical remission and brings dose reduction of some of anti-asthma drugs applied. The inclusion of psychotropic medications in the BA therapeutic regimens does not lead to significant change in bronchial reactivity. With the application of psychotropic medications in the BA therapeutic regimens, a normalization of vegetative tone occurs (balancing the activity of the sympathetic and parasympathetic nervous system). Treatment with psychotropic medications (Relanium, Ludiomil and Thioridazine) in the recommended doses does not bring significant change in immunity indicators. With the occurrence of clinical remission, a qualitative change is reported in the psychological characteristics of patients treated in therapeutic regimens which include psychotropic composition, unlike that in the treated only with anti-asthma drugs. With the aggravation of BA, a pathological development in character occurs; it’s different from premorbid psychological characteristics, together with physical and mental disability in patients with asthma. They, in turn, are also subject to psychotropic medication treatment. //////// /////// [BG] Актуалността на бронхиалната астма (БА) като заболяване се дължи на това, че всички познати до момента терапевтични методи (с изключение на хипосенсибилизацията и елиминационната терапия) са със симптоматичен ефект. Изхождайки от литературните данни за ролята на стреса в развитието и протичането на БА, от нерешените терапевтични проблеми и свързаната с тях нарастваща заболеваемост и болестност, ние си поставихме за цел да направим оценка на клиничната ефективност от прилагането на някои психотропни средства (психофармака и електросън) в комплексното лечение на БА. Получените резултати ни дават основание да твърдим, че психо-соматичните взаимоотношения заемат съществено място както в етиопатогенезата, така и в протичането на БА. Прилагането на психотропни средства в терапевтичните схеми на БА допринася за намаляване тежестта и честотата на астматичните пристъпи, като ефективността от психотропното лечение спада с утежняване на заболяването. Прилагането на психотропни средства в терапевтичните схеми на БА скъсява срока за настъпване на клинична ремисия и се постига редукция в дозите на някои от прилаганите анти-астматични медикаменти. С включване на психотропни средства в терапевтичните схеми на БА не настъпва съществена промяна в бронхиалната реактивност. С прилагане на психотропни средства в терапевтичните схеми на БА настъпва нормализиране на вегетативния тонус (балансиране активността на симпатикусовата и парасимпатикусова нервна система). При лечение с психотропни средства (реланиум, лудиомил и тиоридазин) в използваните дози не се установява значима промяна в показателите на имунитета. С настъпване на клинична ремисия при болните от БА, в терапевтичните схеми на които е включен психотропен препарат, се отчита качествена промяна в психологичната характеристика, за разлика от тази при лекуваните само с антиастматични медикаменти. С утежняване протичането на БА настъпва патологично развитие на характера с различна от преморбидната психологична характеристика, както и физическа и психическа инвалидизация при болните от астма. От своя страна те също подлежат на корекция с психотропно лечение.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: rshishkov@mu-varna.bg; Prof. Rinaldo Shishkov, MD, PhD, DSc – Head of the Department of Psychiatry and Medical Psychology; Vice Rector Career development, Research and Postgraduate education - Medical University of Varna
Uncontrolled Keywords: bronchial asthma, psychotropic medications, psychoactive, psychosomatic
Subjects: R Medicine > RB Pathology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Rinaldo Shishkov
Date Deposited: 11 Feb 2016 13:41
Last Modified: 15 Jan 2018 11:51
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/121

Actions (login required)

View Item View Item