Treatment options for patients with allergies to metals and metal composites - laboratory composite constructions on natural teeth and implants // Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати

Abadzhiev, Metodi (2007) Treatment options for patients with allergies to metals and metal composites - laboratory composite constructions on natural teeth and implants // Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Metodi Abadzhiev.pdf

Download (4MB) | Preview
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/112/

Abstract

[EN] Patients allergic to metals and metal compositions represent a serious challenge for the dentist. The heterogeneity of allergic reactions makes diagnostics and solution a complex task. Metal compositions for prosthetic treatment are extremely strong allergenic factor. Well conducted prosthetic treatment involves keeping the prosthetic structure for years. The continuous load of metal ions which is a result of corrosion in the oral cavity, can bring contact allergy to metal compositions. This should always be taken into consideration while conducting treatment of allergic patients especially and in case there are allergic indications, to choose metal-free prosthesis. On the other hand, materials and techniques from other fields of science are becoming increasingly familiar in dentistry. It is recommended not to exceed the indications for use of one material or another and strictly observe technological requirements. 1. In 97% of the cases the removal of structures with metal elements and replacing them with structures of laboratory composites (LC) in patients with known allergy leads to resolution of the allergic reactions. 2. The mechanical properties of LC are slightly changing after prolonged functional period, mainly because of insufficient polymerization, and to a lesser extent, due to the totality of physicochemical and mechanical factors in the oral cavity. 3. The proposed diagnostics model and sanation of patients with known allergy to metals and metal compositions – both on natural teeth and implants, can be useful and applied by dentists. 4. For the most part, the various systems of LC are similar in nature, but only systems with reinforcing fibers provide the necessary strength and elasticity for bridgework on natural teeth and implants. The study of metal compositions used to treat dental crowns defects and dentition imperfections in terms of their allergenic potential, confirms that nickel containing compositions have higher allergenic potential, regardless of the content potential. Early and late sanation effect in 164 patients (62.3% of all surveyed 263 patients) with known allergy to metals and metal composition, confirmed that LC are an excellent alternative to precious metal compositions, ceramics and zirconia. Allergy manifestations in the oral cavity were resolved definitively and without any recurrence in the period of few days to few months after removal of the proven allergens and their replacement with LC structures. The proposed 6 LC constructions provide adequate hypoallergenic prosthetic treatment of patients with allergies to metals and metal compositions in daily dental practice: Monobloc modified overlay 2-parts pin stump of LC reinforced with Vectris Integrated channel splint of reinforced LC Upper implant block of reinforced fiber LC Upper implant removable denture plaque reinforced with Vectris Modified upper implant stump metal-free constructions The proposed technique for extending the functional life of LC structures is easily applicable in everyday dental practice. Patent request registered (PI - 109 793 from 12.01.2007) for Photopolymer Intraoral Camera can greatly facilitate the dentist both in direct repair and in LC cementation. //////// //////// [BG] Алергичните към метали и сплави пациенти, са сериозен проблем за лекаря по дентална медицина. Разнородността на алергичните реакции превръща диагностицирането и решаването на проблема в сложна задача. Металните сплави за протетично лечение са изключително силен алерген. Добре проведеното протетично лечение предполага престой на протезната конструкция дълги години. Непрекъснатото натоварване с метални йони резултат от корозията в устната кухина, може да бъде причина за възникване на контактна алергия към метални сплави. Това винаги трябва да се има предвид, при лечението най-вече на алергичните пациенти и ако има показания за това, да се избира безметално протезиране. От друга страна, в денталната медицина все повече навлизат материали и техники от други области на науката. На денталния пазар излизат непознати материали и технологии. Препоръчва се да не се превишават показанията за употреба на един или друг материал и строго да се спазват технологичните изисквания. 1. Отстраняването на конструкции с метални елементи и заместването им с конструкции от лабораторни композити при пациенти с доказана алергия в 97% от случаите водят до отзвучаване на алергичните реакции. 2. Механичните качества на ЛК се променят незначително след продължителен функционален период, най-вече поради недостатъчна полимеризация и в по-малка степен, поради съвкупността от физикохимичните и механични фактори в устната кухина. 3. Предложеният от нас модел за диагностика и санация на пациенти с доказана алергия към метали и сплави, върху естествени зъби и имплантати, може да бъде използван от лекарите по дентална медицина. 4. В по-голямата си част, различните системи ЛК са със сходни характеристики, но единствено системите с армиращи влакна, предлагат необходимата здравина и еластичност за направата на мостови конструкции върху естествени зъби и имплантати. Научни приноси с потвърдителен характер Проведеното задълбочено изследване на металните сплави, използвани у нас за лечение на ДЗК и ДЗР по отношение на техния алергизиращ потенциал потвърждава, че сплавите съдържащи никел, са с по-висок алергизиращ потенциал, без значение от процентното му съдържание. Ранният и късен санационен ефект при 164 пациенти (62,3% от всички изследвани 263 пациенти) с доказана алергия към метали и сплави, след протезирането им с конструкции от ЛК върху естествени зъби и имплантати, потвърждава, че ЛК са отлична алтернатива на конструкциите от благородни сплави, керамика и цирконий. Алергичните изяви в устната кухина отзвучават окончателно и без рецидив в период от няколко дни до няколко месеца след отстраняване на доказаните алергени и подмяната им с конструкции от ЛК. Приноси с научно-приложен характер Предложените от нас 6 конструкции от ЛК осигуряват адекватно хипоалергнчно протетично лечение на пациенти с алергии към метали и сплави в ежедневната дентална практика: Модифициран моноблок овърлей Двучастово щифтово пънче от ЛК армирано с Vectris Интегрирана канална шина от армиран ЛК Надимлантатен блок от армиран с влакна ЛК Надимплантатна снемаема плакова протеза армирана с Vectris Модифицирани надимплантатни пънчета за безметални конструкции Предложената техника за удължаване на функционалната годност на конструкции от ЛК е лесно приложима в ежедневната стоматологична практика Направената заявка за патент (ПИ - 109793 от 12.01.2007 г.) за Интраорална фотополимеризационна камера може да улесни значително работата на денталния лекар с композиционни материали, както при директни възстановявания, така и при циментиране на конструкции от ЛК.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: metodi.abadjiev@mu-varna.bg; Assoc. Prof. Metodi Zahariev Abadzhiev, MD, PhD - Head of Department: Department of Prosthetic Dental Medicine and Orthodontics; The Faculty of Dental Medicine; Medical University - Varna
Uncontrolled Keywords: dental, dentistry, allergy, metals, metal compositions, laboratory composites, implants
Subjects: R Medicine > RK Dentistry
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Metodi Abadzhiev
Date Deposited: 04 Feb 2016 14:11
Last Modified: 15 Jan 2018 12:32
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/112

Actions (login required)

View Item View Item