RESEARCH AND OPTIMIZATION OF PROSTATE CANCER HORMONE THERAPY // ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

Ganev, Tosho (2008) RESEARCH AND OPTIMIZATION OF PROSTATE CANCER HORMONE THERAPY // ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Tosho Ganev.pdf

Download (4MB) | Preview
Official URL: http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/Tosho...

Abstract

[EN] Carcinoma of the prostate (or Prostate Cancer - PC) is a common malignancy in men. In European countries it ranks second as a cause of death after lung. In Bulgaria prostate cancer is second only to colon cancer. The phenotype increases with age. Only 1% of patients with PC are at the age less than 50 years and approximately 75% are between the age of 60-75 years. The emerging demographic trend of an aging population, high mortality and the lack of successful treatment for metastatic tumors push forward the development of strategies for early diagnosis and adequate treatment. At present, the use of hormone as one of the principal methods of treating PC increases the importance of the method and justifies the need for studies aimed at its optimization. This thesis aims to optimize the hormone therapy of PC. A new methodology for treatment of the disease - Intermittent Hormone Therapy (IHT) is proposed in order to achieve better clinical effect. Original Contributions: First Years of research on the hormone therapy treatment of Prostate Cancer are accumulated in this thesis which is first in Bulgaria. The survival probability is set to five- and ten-years rate. The increased risk of complications - hormone resistance, progression and death is being rated as well. Second: Intermittent Hormone Therapy (IHT) methodology is applied for the first time in this country. Its clinical efficiency is compared with that of continuum hormone therapy. The factors affecting survival and occurrence of complications when hormone therapy was in use were investigated. Third: General scientific knowledge about hormone therapy is amplified with specific criteria for selection of patients to be treated with Intermittent or Continuum Hormone Therapy respectively. Depending on the carcinoma characteristics (clinical stage and degree of differentiation), together with the times of occurrence of complications in antiandrogen hormone therapy (hormone resistance, progression, death), intermittent regimens were strictly differentiated and tailored. Confirmation Contributions: First: The effectiveness of treatment of prostate cancer with Intermittent Hormone Therapy (IHT) is directly related to cancer characteristics and the methodology which determines the length of time with and without androgen deprivation. Second: IHT implementation shows a positive clinical effect in a select group of patients with androgen-dependent PC, reduces lethality and the occurrence of complications such as hormone resistance, progression, lethality risk. /////// /////// [BG] Карциномът на простатната жлеза (КПЖ) е често срещано злокачествено заболяване при мъжете. В страните от Европа той заема второ място като причина за смърт след карцинома на белия дроб. За България карцинома на простатната жлеза е на второ място след карцинома на дебелото черво. Клиничната му изява се увеличава с възрастта. Само 1 % от болните с КПЖ са на възраст до 50 години, а около 75% са на възраст между 60-75 години. Утвърждаващата се демографска тенденция на застаряване на населението, високата смъртност и липсата на успешно лечение за метастатичните тумори поставят на преден план разработването на стратегии за ранно диагностициране и адекватно лечение. В настоящият момент, използването на хормоналната терапия (хормонотерапия) като един от основните методи за лечение на КПЖ води до повишаване на важността на метода и обосновава необходимостта от изследвания, целящи неговото оптимизиране. Настоящата дисертация е научен труд за оптимизиране на хормонотерапията на КПЖ. За постигане на по-добър клиничен ефект е предложена нова методика за лечение на заболяването - интермитентна хормонотерапия (ИХТ). Приноси с оригинален характер: Първо: За първи път в България е проведено многогодишно изследване на лечението на КПЖ с хормонотерапия. Определена е вероятностната пет и десет-годишна преживяемост. Измерен е рискът за поява на усложненията - хормонорезистентност, прогресия и летален изход; Второ: За първи път у нас е приложена методиката на ИХТ. Нейната клиничната ефективност е сравнена с тази на КХТ. Изследвани са факторите, повлияващи преживяемостта и появата на усложненията, при използване на хормонотерапия; Трето: Общото научно познание за хормонотерапията е допълнено, като са определени специфични критерии за подбор на пациенти за лечение с КХТ и ИХТ, и са предложени за прилагане интермитентни терапевтични схеми строго диференцирани и съобразени както с характеристиките на карцинома (клиничен стадий и степен на диференциация), така и с времената за настъпване на усложненията на антиандрогенната хормонотерапия (хормонорезистентност, прогресия, летален изход). Приноси с потвърдителен характер: Първо: Ефективността на лечението на карцинома на простатната жлеза с ИХТ е пряко свързана с характеристиките на карцинома и методиката, определяща продължителността на времето с и без андрогенна депривация. Второ: Прилагането на ИХТ има положителен клиничен ефект при избрана група пациенти с андроген-зависим КПЖ и води до намаляване на леталитета и риска за поява на усложненията - хормонорезистентност, прогресия, летален изход.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: tosho.ganev@mu-varna.bg; Assoc. Prof. Tosho Ganev, MD, PhD; Medical University - Varna; Department of Surgery; ESS Urology
Uncontrolled Keywords: tumors; malignancy; Prostate Cancer; Intermittent Hormone Therapy (IHT); hormone therapy; Continuum Hormone Therapy
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
R Medicine > RC Internal medicine > RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Tosho Ganev
Date Deposited: 03 Feb 2016 08:13
Last Modified: 15 Jan 2018 12:35
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/111

Actions (login required)

View Item View Item