Potentials and Evaluations of Extracorporeal Shock Wave Therapy (Orthotripsy) Applied For Diseases and Injuries of the Limbs // Възможности и оценка на Екстракорпоралната шоково вълнова терапия (Ортотрипсия) при травми и заболявания на крайниците

Raykov, Dimitar (2008) Potentials and Evaluations of Extracorporeal Shock Wave Therapy (Orthotripsy) Applied For Diseases and Injuries of the Limbs // Възможности и оценка на Екстракорпоралната шоково вълнова терапия (Ортотрипсия) при травми и заболявания на крайниците. Doctoral thesis, Medical University of Varna.

[img]
Preview
Text
Dissertation Summary_Dimitar Raykov.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://eprints.mu-varna.bg/105/

Abstract

[EN] Extracorporeal shock wave therapy is a new method in orthopedic practice steadily gaining consistent application. Main areas of its application are delayed bones adhesion or non-adhesion of the bones, tendo- or enthesopathy such as Periarthritis of the shoulder joint, Plantar Fasciitis, Humeral Epicondylitis, as well as in new areas such as Avascular Necrosis of the Femoral Head. The method was proven effective, based both on classical concept of causing micro fracture or micro lesions in damaged tissue, together with new evidence of biological effects on damaged and painful tissue. Based on researcher’s own results for bone recovery during Pseudarthrosis at an average 64 percent of patients, the success in treating Periarthritis - 75 percent, Plantar Fasciitis -71 percent, Epicondylitis - 69 rates, and successful treatment of Avascular Necrosis of the Femoral Head at its initial phase - 54 percent, makes the method popular in orthopedic practice. The method is non- invasive, shows lack of by-side adverse effects and there is a short period of recovery after application. These are some of its indisputable advantages together with an undistorted area left behind if surgery is required at a next stage. Its ease of execution and procedural rules make orthotripsy a prefereable patients’ treatment method. Last but not least is the low price to be taken into consideration compared to the surgical methods. /////// /////// [BG] ЕКСТРАКОРПОРАЛНАТА ШОКОВО ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ Е НОВ МЕТОД, ЧИЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРТОПЕДИЧНАТА ПРАКТИКА НАРАСТВА ПОСТОЯННО. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, КЪДЕТО ТЯ СЕ ПРИЛАГА, СА ЗАБАВЕНО СРАСТВАНЕ ИЛИ НЕСРАСТВАНЕ НА КОСТИ, ТЕНДО ИЛИ ЕНТЕЗОПАТИИ, КАТО ПЕРИАРТРИТ НА РАМЕННА СТАВА, ПЛАНТАРЕН ФАСЦИИТ, ХУМЕРАЛЕН ЕПИКОНДИЛИТ, КАКТО И ПО-НОВИ СФЕРИ, КАТО АВАСКУЛАРНАТА НЕКРОЗА НА БЕДРЕА ГЛАВА. МЕТОДЪТ Е С ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ, КАКТО НА БАЗАТА НА КЛАСИЧЕСКИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА МИКРОФРАКТУРИ ИЛИ МИКРОЛЕЗИИ В УВРЕДЕНИТЕ ТЪКАНИ, ТАКА И С НОВИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА БИОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ ВЪРХУ УВРЕДЕНИ И БОЛЕЗНЕНИ ТЪКАНИ. ПРЕДСТАВЕНИТЕ СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА КОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПСЕВДОАРТРОЗИ ПРИ СРЕДНО 64 ПРОЦЕНТА ОТ ПАЦИЕНТИТЕ, УСПЕХИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАМЕНЕН ПЕРИАРТРИТ - 75 ПРОЦЕНТА, ПЛАНТАРЕН ФАСЦИИТ-71 ПРОЦЕНТА, ЕПИКОНДИЛИТИ - 69 ПРОЦЕНТА, КАКТО И УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ НА АВАСКУЛАРНА НЕКРОЗА НА БЕДРЕНАТА ГЛАВА В НАЧАЛНИТЕ Й ФАЗИ - 54 ПРОЦЕНТА , ПРАВЯТ МЕТОДА АКТУАЛЕН ЗА ОРТОПЕДИЧНАТА ПРАКТИКА. НЕГОВИТЕ БЕЗСПОРНИ ПРЕДИМСТВА СА НЕИНВАЗИВНОСТ, ЛИПСА НА СТРАНИЧНИ НЕЖЕЛАНИ ДЕЙСТВИЯ, КРАТЪК ПЕРИОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ТЕРЕНА, В СЛУЧАЙ ЧЕ СЕ НАЛОЖИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЛЕДВАЩ ЕТАП. ЛЕКОТАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПРАВЯТ ОРТОТРИПСИЯТА ПРЕДПОЧИТАНА ЗА ПАЦИЕНТА МЕТОДИКА НА ЛЕЧЕНИЕ. НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО Е И НИСКАТА ЦЕНА В СРАВНЕНИЕ С ОПЕРАТИНИТЕ МЕТОДИ. ТОВА Е ПЪРВИЯТ РАЗШИРЕН ТРУД НА ТАЗИ ТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОЙТО ПРЕДСТАВЯ ПОВЕЧЕ ОТ 130 РЕФЕРЕНЦИИ КЪМ НАТРУПАНИЯ СЪВРЕМЕНЕН ОПИТ В ТАЗИ ОРТОПЕДИЧНА МЕТОДИКА. ПРИЛОЖЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРАВИ НАСТОЯЩАТА РАБОТА РЪКОВОДСТВО ЗА - ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОРТОТРИПСИЯТА В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Email: dimitar.raikov@mu-varna.bg, Assoc. Prof. Dimitar Raykov, MD, PhD, Medical University - Varna, Department of Orthopaedics and Traumatology
Uncontrolled Keywords: Orthotripsy, Shock Wave, orthopedic, Periarthritis, Plantar Fasciitis, Humeral Epicondylitis, Avascular Necrosis of the Femoral Head, Pseudarthrosis
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Dr. Dimitar Raykov
Date Deposited: 26 Jan 2016 13:13
Last Modified: 15 Jan 2018 12:36
URI: http://eprints.mu-varna.bg/id/eprint/105

Actions (login required)

View Item View Item